1. เปลี่ยนถังแรงดัน 200 ลิตร(10bar)

2. เปลี่ยนถังแรงดัน 300 ลิตร(10bar)

3. เปลี่ยนถังแรงดัน 500 ลิตร(10bar)

4. เปลี่ยนถังแรงดัน 500 ลิตร(10bar)

5. เปลี่ยนถังแรงดัน 750 ลิตร(10bar)

6. เปลี่ยนถังแรงดัน 1,000 ลิตร(10bar)

7. Booster pump 1 pump with 200 ลิตร

8. Booster pump 2 pump with 200 ลิตร

9. Booster pump 2 pump with 300 ลิตร

10. Booster pump 2 pump with 500 ลิตร

11. Booster pump 2 pump with 750 ลิตร

12. Transfer pump 2 set

13. Transfer pump 22kW, Q=60 m3/hr, H=45 m.

14. Transfer pump 11kW, Q=20 m3/hr, H=65 m.

15. Transfer pump 4kW, Q=250 LPM, H=30 m.